zaterdag 1 september 2012

Nails-ID goes English!


Er gaan wat grote veranderingen plaatsvinden hier op Nails-ID. Toen ik naar mijn statistieken keek zag ik namelijk dat ik aardig wat buitenlandse bezoekers krijg, maar deze kunnen mijn artikelen niet lezen omdat ik deze eerst altijd in het Nederlands schreef. Vanaf vandaag gaat dat dus veranderen.

There are going to be some huge changes here on Nails-ID. When I looked at my statistics I saw I've got quiet some visiters from all around the world, but I used to write my articles in Dutch so they couldn't understand them. This is going to chance from today!

 Zoals jullie kunnen zien zullen de Nederlandse teksten in een gewone lettertype zijn, en de Engelse teksten in cursief. Ik hoop dat het op deze manier voor iedereen makkelijk te lezen is, en dat het zo overzichtelijk is.

As you can see the Dutch texts will be a normal font, and the English texts will be italic. I hope it will be easy to read and very clear this way.

De volgende verandering zal zijn dat ik mij niet meer aan een schema ga houden. Ik update wanneer ik wil en wat ik wil. Dus geen Daily Nails meer om de dag maar misschien wel elke dag, als ik dat wil. Ik merk namelijk dat het schema me in de weg zit en ik zou graag vaker Daily Nails willen laten zien.

The next change will be that I won't work through a schedule anymore. I update whenever I want and whatever I want. So no more Daily Nails every other day, but maybe even everyday, if I feel like doing that. I feel that the schedule is in my way and I would like to update more Daily Nails than I'm doing at the moment.

Ik hoop dat iedereen blij is met de veranderingen en dat niemand er last van zal hebben. Mocht je er een mening over hebben dan hoor ik dat graag in een bericht natuurlijk!

I hope everybody will be happy with the changes, and that no one will have problems with it. If you want to say anything about it feel free to leave a message!

1 opmerking: